Політика конфіденційності


Магазин bigemot.com надає для ознайомлення Політику конфіденційності, виконання умов якої є обов’язковим для всіх користувачів, які планують використовувати дану вебсторінку bigemot.com

Перед переглядом вебсайту bigemot.com (далі – Сайт) ми просимо Вас ознайомитися з Політикою конфіденційності bigemot.com (далі – Політика конфіденційності).


Ми повідомляємо Вам, що для використання Сайту, Політика конфіденційності повинна бути прийнята Вами в повному обсязі. Якщо Ви (далі – Ви або Користувач) не приймаєте цю Політику конфіденційності, не згодні з нею повністю або частково, просимо Вас не використовувати Сайт.


Використовуючи цей Сайт, Ви висловлюєте згоду на положення цього Користувальницького угоди в повному обсязі, в тому числі Політики конфіденційності.

Загальні положення

1.1 У Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:

 • База персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;
 • Власник персональних даних – особа, яка визначає ціль обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її обізнаності) про надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої цілі їх обробки, висловлене в письмовій формі або в формі, яка дозволяє зробити висновок про надання згоди.

 • Дезідентифікація персональних даних – вилучення відомостей, які дозволяють прямо або опосередковано ідентифікувати особу;
 • Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, оновлення, використання та поширення (розповсюдження, реалізація, передача), дезідентифікація, знищення персональних даних, в тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;
 • Одержувач – фізична або юридична особа, якій надаються персональні дані, в тому числі третій особі;
 • Персональні дані – відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
 • Розпорядник персональних даних – фізична або юридична особа, якій власником персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені власника;
 • Третя особа – будь-яка особа, крім суб’єкта персональних даних, власника або розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якому власником або розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

1.2 Сповіщаємо вас, що виконання вимог даної Політики конфіденційності є обов’язком ФОП Маценко А.М., зокрема, її працівників або інших осіб, яким надано право обробляти персональні дані.


Збір та обробка даних

2.1 bigemot.com може здійснювати збір та обробку наступних даних користувачів:

 1. прізвище, ім’я, адреса електронної пошти
 2. дані, які надані користувачем при реєстрації, зокрема, адреса електронної пошти, ім’я, пароль)
 3. інформація про здійснення оплати (платіжна картка)

2.2. Автоматично може здійснюватися збір інформації за технічним засобом, пристроєм користувача, з якого користувач здійснив вхід на сайт. Така інформація може містити: інформацію про комп’ютер, мобільний пристрій, IP-адресу, операційну систему, тип браузера. Ця інформація не ідентифікує користувача і не є конфіденційною.

2.3. Повідомлення суб’єкту персональних даних (користувачеві) про включення його персональних даних до бази персональних даних, права, визначені Законом України “Про захист персональних даних”, ціль збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані, здійснюється при реєстрації на сайті.

2.4. ФОП Маценко А.М. не утворює обробку даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних союзах, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.

2.5. Метою обробки персональних даних є обслуговування Користувачів: здійснення громадянсько-правових відносин, проведення розрахунків за придбані товари / послуги, а також проведення рекламних заходів.

2.6. Обробка персональних даних здійснюється з метою збору та зберігання даних Користувачів Сайту.

2.7. bigemot.com є власником бази даних користувачів, які зареєструвалися на Сайті.

2.8. Доступ до Ваших персональних даних буде надано тільки уповноваженим працівникам bigemot.com, особам, яким надане право здійснення обробки персональних даних користувачів, яких bigemot.com залучила на підставі відповідного договору, відповідно до мети, зазначеної в Політиці конфіденційності, а також для забезпечення безпеки та обробки інформації.


Права користувача

3.1. Користувач сайту як суб’єкт персональних даних має право:

 1. знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, ціль їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника або розпорядника персональних даних або надати відповідне доручення про отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включаючи інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 3. на доступ до своїх персональних даних;
 4. отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 5. висунути обґрунтовану вимогу власнику персональних даних зі скаргою на обробку своїх персональних даних;
 6. висунути обґрунтовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є неправдивими;
 7. Захищати свої персональні дані від незаконної обробки, випадкової втрати, знищення, пошкодження внаслідок умисного приховування, не представлення або неналежного їх надання, а також від надання неправдивих або порочних відомостей, які можуть заподіяти шкоду честі, гідності та діловій репутації фізичної особи;
 8. Звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
 9. Використовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 10. Робити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;
 11. Відкликати свою згоду на обробку персональних даних;
 12. Знати механізм автоматизованої обробки персональних даних;
 13. Захищатися від автоматизованого рішення, яке може мати для нього правові наслідки.

Використання персональних даних

4.1 bigemot.com використовує персональні дані користувачів з їх згоди в порядку, передбаченому чинним законодавством.

4.2 bigemot.com створює умови для захисту персональних даних.

4.3 Використання персональних даних суб’єктів відносин, пов’язаних з персональними даними, здійснюється лише відповідно до обов’язків, які передбачають, зокрема, недопущення розголошення будь-яким способом персональних даних, які їм довірено або які стали відомими у зв’язку з виконанням обов’язків, крім випадків, передбачених законом.

4.4 bigemot.com забезпечує використання технічних та організаційних засобів для забезпечення безпеки та конфіденційності персональних даних.

4.5 Особи, які здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх обов’язків, зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних.

4.6 Особи, які мають доступ до персональних даних, включаючи їх обробку, дотримуються вимог законодавства, зокрема Закону України “Про захист персональних даних”.

4.7 Персональні дані не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для цілі, для якої такі дані зберігаються, але в будь-якому випадку не більше строку зберігання даних, визначеного згодою суб’єкта персональних даних на обробку цих даних.

4.8 Користувачі повинні бути повідомлені про власника персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, їхні права, які визначені законодавством, ціль збору персональних даних та осіб, яким (можуть) передаватися їхні персональні дані після реєстрації на сайті. (Переклад офіційного тексту може бути уточнений або змінений залежно від контексту)


Порядок доступу до персональних даних третіх осіб

5.1 Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних на обробку цих даних, яку надає власнику персональних даних, або відповідно до вимог закону.

5.2 Порядок доступу третіх осіб до персональних даних, що перебувають у володінні розпорядника публічної інформації, визначається Законом України “Про доступ до публічної інформації”, за винятком даних, які одержує від інших органів центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, при здійсненні верифікації та моніторингу державних виплат.

5.3 Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання забезпечити виконання вимог цього Закону або не може їх забезпечити.

5.4 Суб’єкт відносин, пов’язаних з персональними даними, подає запит про доступ (далі – запит) до персональних даних власнику персональних даних з дотриманням вимог, визначених чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних».

 • У запиті вказуються:

1) прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місцезнаходження) та реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи – заявника);

 • найменування, місцезнаходження юридичної особи, що подає запит, посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка підтверджує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи – заявника);
 • прізвище, ім’я та по батькові, а також інші дані, що дозволяють ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;
 • відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, відомості про власника або розпорядника персональних даних;
 • перелік персональних даних, які записуються;
 • мета і/або правові підстави для запиту.

5.6 Строк розгляду запиту для його задоволення не може перевищувати десять робочих днів з дня його отримання.

5.7 Протягом цього терміну власник персональних даних повідомляє заявника, що запит буде задовольнено або відповідні персональні дані не підлягають наданню, з вказівкою на підставу, визначену відповідним нормативно-правовим актом.

5.8 Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його отримання, якщо інше не передбачено законом.

5.9 Суб’єкт персональних даних має право на отримання будь-якої інформації про себе від будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, за умови надання інформації, передбаченої законодавством.

5.10 Відстрочка доступу суб’єкта персональних даних до своїх персональних даних не допускається.

5.11 Відстрочка доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня отримання запиту. При цьому загальний строк розв'язання питань, які стосуються запиту, не може перевищувати сорока п’яти календарних днів.

5.12 Повідомлення про відстрочку доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, в письмовій формі з поясненням порядку оскарження такого рішення.

5.13. У повідомленні про затримку вказуються: 1) прізвище, ім’я та по батькові посадової особи; 2) дата відправлення повідомлення; 3) причина затримки; 4) строк, протягом якого буде задоволено запит.

5.14. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено законом.

5.15. У повідомленні про відмову вказуються: 1) прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка відмовляє в доступі; 2) дата відправлення повідомлення; 3) причина відмови.

5.16. Рішення про затримку або відмову у доступі до персональних даних може бути оскаржено в Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або суду.

5.17. bigemot.com Власники, розпорядники персональних даних та треті особи забезпечують заходи для захисту цих даних від випадкової втрати або знищення, від незаконної обробки, зокрема, незаконного знищення або доступу до персональних даних.

5.18. Відповідальна особа, яка організовує роботу, пов’язану з захистом персональних даних під час їх обробки, інформує та консультує власника або розпорядника персональних даних щодо питань дотримання законодавства про захист персональних даних.

Додаткові положення

6.1 Умови Політики конфіденційності можуть час від часу переглядатись, оновлюватись без попереднього повідомлення користувача. Тому перед кожним використанням сайту відвідувач, Користувач повинні переглянути Політику конфіденційності.

6.2 Нова редакція Політики конфіденційності набуває чинності та підлягає виконанню з моменту її публікації на Сайті.

6.3 Якщо Користувач не згоден з поточною (новою) редакцією Політики конфіденційності, він не може використовувати цей Сайт.

6.4 Цю Політику конфіденційності не можна змінювати користувачем в цілому або частково.

6.5 Ця Політика конфіденційності є невіддільною (частина/ознака частиною Угоди).

6.6 Якщо у вас є запитання щодо цієї Політики конфіденційності, будь ласка, звертайтеся через повідомлення в Службу підтримки bigemot.com або за номерами телефонів, вказаних на сайті.

Made on
Tilda